สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 33 23 20 76 70 11 7 7 88
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 26 22 20 68 55 23 3 14 81
3 อุดมสิทธิศึกษา 22 18 13 53 45 14 8 5 67
4 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 20 21 7 48 42 16 10 4 68
5 ทองผาภูมิวิทยา 18 10 14 42 36 18 6 9 60
6 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 9 9 8 26 17 6 6 10 29
7 บ้านห้วยเสือ 7 6 2 15 17 6 5 4 28
8 บ้านท่าดินแดง 6 4 4 14 13 14 6 10 33
9 วัดป่าถ้ำภูเตย 4 9 6 19 18 7 0 5 25
10 ไทรโยคน้อยวิทยา 3 6 5 14 16 7 3 9 26
11 สหคริสเตียนศึกษา 1 1 0 2 1 2 0 0 3
รวม 149 129 99 377 330 124 54 77 508