สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 70 11 7 7 88
2 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 55 23 3 14 81
3 อุดมสิทธิศึกษา 45 14 8 5 67
4 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 42 16 10 4 68
5 ทองผาภูมิวิทยา 36 18 6 9 60
6 วัดป่าถ้ำภูเตย 18 7 0 5 25
7 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 17 6 6 10 29
8 บ้านห้วยเสือ 17 6 5 4 28
9 ไทรโยคน้อยวิทยา 16 7 3 9 26
10 บ้านท่าดินแดง 13 14 6 10 33
11 สหคริสเตียนศึกษา 1 2 0 0 3
รวม 330 124 54 77 585