สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 44 84 70
2 010 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 33 66 53
3 006 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 30 53 45
4 008 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 74 205 129
5 001 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 76 218 132
6 005 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 39 77 56
7 009 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 74 195 118
8 002 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 37 84 56
9 003 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 100 236 161
10 011 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 3 6 5
11 007 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 97 260 162
รวม 607 1484 987
2471

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]