แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 97 70 73.68% 11 11.58% 7 7.37% 7 7.37% 95
2 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 100 55 57.89% 23 24.21% 3 3.16% 14 14.74% 95
3 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 74 45 62.5% 14 19.44% 8 11.11% 5 6.94% 72
4 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 74 42 58.33% 16 22.22% 10 13.89% 4 5.56% 72
5 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 76 36 52.17% 18 26.09% 6 8.7% 9 13.04% 69
6 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 30 18 60% 7 23.33% 0 0% 5 16.67% 30
7 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 33 18 54.55% 6 18.18% 5 15.15% 4 12.12% 33
8 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 39 17 43.59% 6 15.38% 6 15.38% 10 25.64% 39
9 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 37 16 45.71% 7 20% 3 8.57% 9 25.71% 35
10 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 44 13 30.23% 14 32.56% 6 13.95% 10 23.26% 43
11 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]