.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ :.
ลงทะเบียนนักเรียนและครู                     10 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขนักเรียนและครู  3 - 5 พ.ย. 61
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน               6 - 7 พ.ย. 61
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่                     8 - 10 พ.ย. 61
ประกาศผลการแข่งขัน                         12 พ.ย. 61 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตร                                 12 พ.ย. 61  เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 17:01 น.