สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ท่ามะกาวิทยาคม 56 25 14 95
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ 24 15 11 50
3 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 23 27 12 62
4 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 23 13 7 43
5 อนุชนศึกษา 9 9 4 22
6 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 9 5 10 24
7 ท่าเรือพิทยาคม 7 3 1 11
8 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 8 13 25
9 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 4 5 3 12
10 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 2 10 4 16
11 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1 7 4 12
12 ห้วยกระเจาพิทยาคม 1 5 7 13
รวม 163 132 90 385

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]