สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ท่ามะกาวิทยาคม ได้  80  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 107 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้  51  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี ได้  43  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 4  พนมทวนชนูปถัมภ์ ได้  39  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 5  อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้  24  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 6  นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้  19  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 7  อนุชนศึกษา ได้  18  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ท่าเรือพิทยาคม ได้  10  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี ได้  10  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ห้วยกระเจาพิทยาคม ได้  7  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 12  พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) ได้  6  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ