สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 35 54 49
2 002 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 111 275 173
3 003 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 26 43 33
4 004 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 45 91 67
5 005 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 76 195 119
6 006 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 38 69 50
7 007 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 87 200 122
8 010 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 33 73 59
9 012 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 50 97 77
10 009 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 22 36 25
11 011 โรงเรียนอนุชนศึกษา 28 77 38
12 013 โรงเรียนอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0
13 008 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 69 166 108
รวม 620 1376 920
2296

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]