.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ :.
ลงทะเบียนนักเรียนและครู                      10 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขนักเรียนและครู    3 - 5 พ.ย. 61
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน                 6 - 7 พ.ย. 61
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่                       8 - 10 พ.ย. 61
ประกาศผลการแข่งขัน                          12 พ.ย. 61 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตร                                  12 พ.ย. 61  เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 16:39 น.