ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 697
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดรุณากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69.67 ทองแดง 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.33 ทองแดง 5
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67.67 ทองแดง 6
7 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 46.67 เข้าร่วม 7
8 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -
9 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 5
6 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 5
7 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 5
8 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 8
9 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 8


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 5
6 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 5
7 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 5


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60 ทองแดง 4


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 624
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 4
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 4
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง 6


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 606
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.40 ทอง 4
5 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.50 ทอง 5


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.75 ทอง ชนะเลิศ
2 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 4


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 626
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95.48 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 625
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.31 ทอง ชนะเลิศ
2 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.99 ทอง 4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 199
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 192
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.30 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 686
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 4
5 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 5
6 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 6
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64 ทองแดง 7
8 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 8


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.75 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง 4
5 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง 5
6 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 6
7 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 5
6 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 5
7 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง 7
8 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน 8
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม
10 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม


ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 96.32 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.99 ทอง 4
5 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76.15 เงิน 5
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71.48 เงิน 6
7 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 34.83 เข้าร่วม 7
8 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 9.50 เข้าร่วม 8


ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง 4
5 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 5
6 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 5
7 ดรุณากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม
8 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 653
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 4
5 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.50 ทอง 5
6 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.50 ทอง 5
7 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 7
8 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง 8
9 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.50 ทอง 9


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 4
5 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 5
6 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 5
7 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 7
8 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 7
9 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 9


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 655
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 5
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน 6
7 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 7
8 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 8
9 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60 ทองแดง 9


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 4
5 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน 6
7 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 7
8 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 8
9 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64 ทองแดง 9
10 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 59 เข้าร่วม 10


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 4
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 4
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 6
7 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 59 เข้าร่วม 7
8 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 51 เข้าร่วม 8
9 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 47 เข้าร่วม 9


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76.40 เงิน 4
5 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73.40 เงิน 5
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 6
7 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.80 เงิน 7
8 ดรุณากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.60 เงิน 8
9 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.20 เงิน 9
10 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71.40 เงิน 10


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 5
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 6
7 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 7
8 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 8
9 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64 ทองแดง 9
10 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 10
11 ดรุณากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61 ทองแดง 11


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 273
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61 ทองแดง 4
5 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61 ทองแดง 4
6 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60 ทองแดง 6
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60 ทองแดง 6
8 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60 ทองแดง 6
9 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 9
10 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 9
11 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 45 เข้าร่วม 11


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 272
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 5
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 6
7 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 6
8 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 54 เข้าร่วม 8
9 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 53 เข้าร่วม 9
10 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม
11 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 191
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.47 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑