สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  วิสุทธรังษี ได้  132  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 149 เหรียญ 
อันดับที่ 2  กาญจนานุเคราะห์ ได้  123  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 145 เหรียญ 
อันดับที่ 3  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ได้  90  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 118 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เทพมงคลรังษี ได้  62  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 95 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ได้  50  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้  48  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ได้  24  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 8  หนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ดรุณากาญจนบุรี ได้  11  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 10  หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 11  พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 14  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ