สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิสุทธรังษี 67 42 20 129 132 14 3 2 149
2 กาญจนานุเคราะห์ 60 46 23 129 123 18 4 1 145
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 24 35 28 87 90 20 8 4 118
4 เทพมงคลรังษี 18 12 11 41 62 18 15 6 95
5 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 7 15 20 42 50 23 7 6 80
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 6 10 13 29 48 21 7 11 76
7 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 6 7 8 21 24 14 4 10 42
8 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 3 3 4 10 10 5 8 4 23
9 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 2 2 1 5 8 1 1 7 10
10 ดรุณากาญจนบุรี 2 1 4 7 11 4 2 2 17
11 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 0 1 3 4 11 8 7 7 26
12 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 0 1 3 4 10 10 7 9 27
13 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0 0 1 1 5 3 5 2 13
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 0 0 0 0 1 2 4 2 7
รวม 195 175 139 509 585 161 82 73 828