สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิสุทธรังษี 132 14 3 2 149
2 กาญจนานุเคราะห์ 123 18 4 1 145
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 90 20 8 4 118
4 เทพมงคลรังษี 62 18 15 6 95
5 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 50 23 7 6 80
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 48 21 7 11 76
7 เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 24 14 4 10 42
8 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 11 8 7 7 26
9 ดรุณากาญจนบุรี 11 4 2 2 17
10 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 10 10 7 9 27
11 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 10 5 8 4 23
12 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 8 1 1 7 10
13 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 3 5 2 13
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1 2 4 2 7
รวม 585 161 82 73 901