งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง หลังอาคาร 3 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง หลังอาคาร 3 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง หลังอาคาร 3 9 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในเวลา 8.15 น. เริ่มแข่งขัน 8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]