งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1 แต่งเพลงห้อง 131 แข่งขันห้อง 135
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1 แต่งเพลงห้อง 131 แข่งขันห้อง 135
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หอประชุม ห้อง แข่งภาคเช้า 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1 แข่งภาคเช้า
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หอประชุม ห้อง แข่งภาคบ่าย 9 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 13.00 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1 แข่งภาคบ่าย
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1 เก็บฉากเล่านิทานห้อง 125
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1 เก็บฉากเล่านิทานห้อง 125
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1 เก็บตัวห้อง 236
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1 เก็บตัวห้อง 148
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 9 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. ณ ศาลาไทย หน้าอาคาร 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]