สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐฐาภรณ์    สังขจร
2. นางสาวนิพาวรรณ   ตุ้มคุ้ม
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจรรยพร   ยี่สุ่น
2. นางสาวฐิติรัตน์   จุ่นเขียว
3. นางสาวสุวนันท์   ปานยอด
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง