ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 726
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.50 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 70.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68.50 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.50 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.50 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.50 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 57.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 57.50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 56.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 56 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 56 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนรัตนศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 55 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 50.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 49.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 49.50 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 48.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 48.50 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 48.50 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 48 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 47.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 47.50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 46.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 43.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 43.50 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 43 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 42.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 39 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 38.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 38 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 37.50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 37.50 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 34 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 29.50 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน