ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 97.85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 91.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82.82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.82 ทอง 5  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74.22 เงิน 7  
8 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.64 เงิน 8  
9 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69.21 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69.21 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 69.21 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.78 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65.16 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนรัตนศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.96 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 63.96 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.25 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 59.19 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 59.19 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 58.23 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 57.04 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 56.80 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 56.32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 53.70 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 51.07 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50.60 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 49.64 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 49.16 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 48.93 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 48.45 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 48.21 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 47.73 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 46.78 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 45.35 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44.87 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 43.91 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 42.24 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 41.53 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 41.53 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 40.81 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 40.81 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 39.38 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 39.38 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 39.38 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 36.99 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 36.75 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 35.32 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 34.84 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 34.61 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 33.41 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 31.98 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 29.59 เข้าร่วม 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน