ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 46.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 44.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 41 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 39 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 37.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 35 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 34.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 34.50 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 34 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 34 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 33 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 33 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 32.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 32 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 31.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 31 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 30.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 30.50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 30.50 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 30.50 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 30.50 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 29.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 29.50 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 29 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 29 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 29 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 28 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 27.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 27.50 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 27 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 26.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 26 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 26 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 25.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 25.50 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 24 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 23 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 22 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 21 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 20.50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 20.50 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 20 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 19.50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 11 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน