ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 12  
17 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 12  
18 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 12  
19 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 12  
20 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 12  
21 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68 ทองแดง 12  
22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68 ทองแดง 12  
23 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 12  
24 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 24  
30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 24  
31 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 24  
32 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67 ทองแดง 24  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67 ทองแดง 24  
34 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67 ทองแดง 24  
35 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66 ทองแดง 35  
42 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66 ทองแดง 35  
43 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 35  
44 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 59 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 59 เข้าร่วม 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน