รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
กำหนดส่งรูปเล่มการแข่งขันและซีดี ส่งที่โรงเรียนคงทองวิทยา
ภายในวันที่15ธันวาคม ส่งที่โรงเรียนคงทองวิทยา 135/1
ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150  จำนวนรูปเล่ม 5 ชุด
เบอร์ผู้ประสานงาน อ.ปรมะ ประยูรหงษ์ 0926761569

หนังสือรับรองเพลง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:20 น.