สถานที่แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จัดการแข่งขันที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
สถานที่แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จัดโดยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
จัดการแข่งขันที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
รายละเอียด คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:04 น.