เกณฑ์เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1. เพิ่มเกณฑ์การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
ทุกทีมต้องส่ง score (โน้ตเพลงที่ใช้แข่งขัน) ในวันที่แข่งขัน ณ จุดแข่งขันด้วย
2. การแข่งขันวงเครื่องลม ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
ทุกทีมต้องส่ง score (โน้ตเพลงที่ใช้แข่งขัน) ในวันแข่งขัน ณ จุดแข่งขันด้วย

เพิ่มเติม สาระดนตรี
ขนาดเวที
1.วงลูกทุ่ง ประเภท ก
     พื้นที่สำหรับแดนซ์เซอร์ กว้าง 12 เมตร ลึก 4.8 เมตร พื้นที่สำหรับนักดนตรี
กว้าง 12 เมตร ลึก 6 เมตร
2.วงลูกทุ่งประเภท ข
     พื้นที่สำหรับแดนซ์เซอร์ กว้าง 12 เมตร ลึก 4.8 เมตร พื้นที่สำหรับนักดนตรี
กว้าง 12 เมตร ลึก 3.7 เมตร
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:07 น.