การส่งผลงานก่อนการประกวดแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

การส่งผลงานก่อนการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดนครปฐม (ระดับมัธยมศึกษา)
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียด คลิกที่นี่

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:02 น.