การส่งผลงานก่อนการประกวด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การส่งผลงานก่อนการประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
รายละเอียด คลิกที่นี่

ให้ผู้ประสานแต่ละกิจกรรมที่เป็นแทนเข้าแข่งขันแอดเข้าไลด์กลุ่มแต่ละกิจกรรม
เพื่อแจ้งข่าวสาร เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ
รายละเอียด คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:17 น.