ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
     การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
     ขอแจ้งสถานที่การลงทะเบียน กาหนดการแข่งขัน การส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเพิ่มเติมของศูนย์การจัดแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24 น.