สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 725
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 4
5 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 4
6 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78 เงิน 6
7 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 6
8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 8
9 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75 เงิน 9
10 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 9
11 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 11
12 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 72 เงิน 12
13 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72 เงิน 12
14 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 12
15 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72 เงิน 12
16 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 71 เงิน 16
17 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71 เงิน 16
18 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70 เงิน 18
19 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70 เงิน 18
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 69 ทองแดง 20
21 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 69 ทองแดง 20
22 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 20
23 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 23
24 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68 ทองแดง 23
25 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 23
26 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 26
27 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67 ทองแดง 26
28 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 28
29 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 66 ทองแดง 28
30 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 30
31 ประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 30
32 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65 ทองแดง 30
33 พุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65 ทองแดง 30
34 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64 ทองแดง 34
35 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64 ทองแดง 34
36 ปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64 ทองแดง 34
37 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64 ทองแดง 34
38 พัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64 ทองแดง 34
39 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 39
40 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 63 ทองแดง 39
41 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62 ทองแดง 41
42 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62 ทองแดง 41
43 เสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 62 ทองแดง 41
44 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 61 ทองแดง 44
45 ระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 61 ทองแดง 44
46 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 61 ทองแดง 44
47 บางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 60 ทองแดง 47
48 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 59 เข้าร่วม 48
49 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 57 เข้าร่วม 49
50 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 57 เข้าร่วม 49
51 ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 56 เข้าร่วม 51


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 81 ทอง 4
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81 ทอง 4
6 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 6
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน 7
8 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน 7
9 สิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 79 เงิน 7
10 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77 เงิน 10
11 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 11
12 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 12
13 สตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75 เงิน 12
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 12
15 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 15
16 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74 เงิน 15
17 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 74 เงิน 15
18 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 18
19 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73 เงิน 18
20 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73 เงิน 18
21 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 72 เงิน 21
22 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72 เงิน 21
23 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72 เงิน 21
24 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71 เงิน 24
25 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 71 เงิน 24
26 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 71 เงิน 24
27 พัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 71 เงิน 24
28 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน 24
29 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน 29
30 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 70 เงิน 29
31 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69 ทองแดง 31
32 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 31
33 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69 ทองแดง 31
34 ประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 34
35 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 34
36 บางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65 ทองแดง 36
37 พุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65 ทองแดง 36
38 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65 ทองแดง 36
39 พิชญศึกษา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 64 ทองแดง 39
40 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64 ทองแดง 39
41 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 39
42 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63 ทองแดง 42
43 ทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63 ทองแดง 42
44 นวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63 ทองแดง 42
45 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63 ทองแดง 42
46 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 61 ทองแดง 46
47 สำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 61 ทองแดง 46
48 วัฒนานุศาสน์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 60 ทองแดง 48
49 โคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 59 เข้าร่วม 49
50 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 57 เข้าร่วม 50


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 723
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 4
5 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84 ทอง 5
6 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.50 ทอง 6
7 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.50 ทอง 6
8 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.50 ทอง 8
9 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน 9
10 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.50 เงิน 10
11 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 77.50 เงิน 10
12 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.50 เงิน 10
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77 เงิน 13
14 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.50 เงิน 14
15 พลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 74.50 เงิน 15
16 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 16
17 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73 เงิน 17
18 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.50 เงิน 18
19 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72 เงิน 19
20 วัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 72 เงิน 19
21 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72 เงิน 19
22 สรวงสุทธาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 46.50 เข้าร่วม 22


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 647
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.20 ทอง 4
5 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92.40 ทอง 5
6 วัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 6
7 ชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.40 ทอง 7
8 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง 8
9 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88.20 ทอง 9
10 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.40 ทอง 10
11 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.40 ทอง 11
12 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 12
13 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.60 เงิน 13
14 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.80 เงิน 14
15 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.80 เงิน 15
16 แจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.40 เงิน 16
17 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.20 เงิน 17
18 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.60 เงิน 18
19 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.60 เงิน 18
20 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72.40 เงิน 20
21 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70.60 เงิน 21
22 โพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70 เงิน 22
23 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67.60 ทองแดง 23
24 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67 ทองแดง 24
25 สุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 24
26 สรวงสุทธาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66.20 ทองแดง 26
27 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62.40 ทองแดง 27
28 วัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) - -


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 94.30 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.50 ทอง 4
5 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90.25 ทอง 5
6 โพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.50 ทอง 6
7 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 7
8 วัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.25 ทอง 8
9 บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.25 ทอง 9
10 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86 ทอง 10
11 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.75 ทอง 11
12 พานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.25 ทอง 12
13 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.25 ทอง 12
14 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.75 ทอง 14
15 พรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83.50 ทอง 15
16 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.50 ทอง 15
17 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.25 ทอง 17
18 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.50 ทอง 18
19 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.50 ทอง 18
20 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82.05 ทอง 20
21 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.50 ทอง 21
22 วัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.75 ทอง 22
23 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.25 ทอง 23
24 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.50 เงิน 24
25 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78 เงิน 25
26 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 25
27 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77.75 เงิน 27
28 บางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76.25 เงิน 28
29 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76.25 เงิน 28
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.25 เงิน 28
31 บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 31
32 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 31
33 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.75 เงิน 33
34 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 34
35 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.50 เงิน 35
36 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.25 เงิน 36
37 แก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74 เงิน 37
38 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72.50 เงิน 38
39 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 71.75 เงิน 39
40 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.50 เงิน 40
41 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70.75 เงิน 41
42 อักษรประสิทธิ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69.75 ทองแดง 42
43 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 56.50 เข้าร่วม 43


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 97.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.20 ทอง 4
5 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.20 ทอง 5
6 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.80 ทอง 6
7 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.40 ทอง 7
8 บางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.20 ทอง 8
9 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.20 ทอง 8
10 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.80 ทอง 10
11 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.20 ทอง 11
12 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82.20 ทอง 11
13 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.20 ทอง 11
14 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.60 ทอง 14
15 โคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.80 ทอง 15
16 ตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.40 ทอง 16
17 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.60 เงิน 17
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.40 เงิน 18
19 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 19
20 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79 เงิน 19
21 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.80 เงิน 21
22 คลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77.60 เงิน 22
23 อรุณวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.40 เงิน 23
24 พานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 24
25 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.80 เงิน 25
26 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74.40 เงิน 26
27 ยางรากวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74 เงิน 27
28 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.20 เงิน 28
29 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72.40 เงิน 29
30 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.40 เงิน 29
31 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72.40 เงิน 29
32 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71.80 เงิน 32
33 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71.60 เงิน 33
34 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71.40 เงิน 34
35 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 69.40 ทองแดง 35
36 มัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 69.40 ทองแดง 35
37 มารีวิทยาศรีมโหสถ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69.20 ทองแดง 37
38 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68.80 ทองแดง 38
39 รักษ์วิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.60 ทองแดง 39
40 ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 67.40 ทองแดง 40
41 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67.20 ทองแดง 41
42 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66.60 ทองแดง 42
43 ทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65.80 ทองแดง 43
44 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.20 ทองแดง 44
45 ราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65 ทองแดง 45
46 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.20 ทองแดง 46
47 ท้ายหาด สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.80 ทองแดง 47


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 4
5 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 91.60 ทอง 5
6 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 91.40 ทอง 6
7 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 91 ทอง 7
8 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.40 ทอง 8
9 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90.20 ทอง 9
10 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 89.40 ทอง 10
11 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89.40 ทอง 10
12 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89.20 ทอง 12
13 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89.20 ทอง 12
14 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88.80 ทอง 14
15 บางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88.40 ทอง 15
16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87.40 ทอง 16
17 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.60 ทอง 17
18 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.20 ทอง 18
19 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 19
20 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85.60 ทอง 20
21 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.60 ทอง 20
22 สุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.80 ทอง 22
23 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.40 ทอง 23
24 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.20 ทอง 24
25 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.60 ทอง 25
26 สามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.40 ทอง 26
27 สายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.40 ทอง 26
28 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.20 ทอง 28
29 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.20 ทอง 28
30 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.60 ทอง 30
31 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.40 ทอง 31
32 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.20 ทอง 32
33 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 33
34 วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82 ทอง 33
35 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82 ทอง 33
36 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.40 ทอง 36
37 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.20 ทอง 37
38 บ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.20 ทอง 38
39 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.20 ทอง 38
40 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.20 ทอง 38
41 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80 ทอง 41
42 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 41
43 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.80 เงิน 43
44 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 44
45 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 77.80 เงิน 45
46 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 77.60 เงิน 46
47 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.80 เงิน 47
48 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.20 เงิน 48
49 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.60 เงิน 49
50 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 0 เข้าร่วม


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 715
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78 เงิน 4
5 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 78 เงิน 4
6 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 6
7 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.67 เงิน 7
8 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 8
9 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73.33 เงิน 9
10 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 73.33 เงิน 9
11 โพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 11
12 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.67 เงิน 12
13 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 71.33 เงิน 13
14 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.33 เงิน 14
15 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69.33 ทองแดง 15
16 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 16
17 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.33 ทองแดง 17
18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 18
19 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 64 ทองแดง 19
20 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 61.33 ทองแดง 20
21 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 61 ทองแดง 21
22 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 0 เข้าร่วม
23 วังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 0 เข้าร่วม


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตังเอ็ง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 97.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจี้ยนหัว สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.33 ทอง 4
5 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92.33 ทอง 5
6 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง 6
7 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92 ทอง 6
8 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 91 ทอง 8
9 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 8
10 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 91 ทอง 8
11 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89.67 ทอง 11
12 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89.33 ทอง 12
13 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง 13
14 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.33 ทอง 14
15 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87.67 ทอง 15
16 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87.33 ทอง 16
17 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87.33 ทอง 16
18 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.67 ทอง 18
19 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.50 ทอง 19
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85.33 ทอง 20
21 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.33 ทอง 20
22 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.67 ทอง 22
23 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 23
24 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง 24
25 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง 25
26 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง 25
27 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82 ทอง 25
28 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.67 ทอง 28
29 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.67 ทอง 28
30 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.33 ทอง 30
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.17 ทอง 31
32 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79.67 เงิน 32
33 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.67 เงิน 33
34 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.67 เงิน 33
35 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.33 เงิน 35
36 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.17 เงิน 36
37 พัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77 เงิน 37
38 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 38
39 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74.33 เงิน 39
40 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.33 เงิน 39
41 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 73.67 เงิน 41
42 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 70.67 เงิน 42
43 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69.17 ทองแดง 43
44 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69 ทองแดง 44
45 บางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67 ทองแดง 45
46 ตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65.33 ทองแดง 46
47 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.50 ทองแดง 47
48 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 61.33 ทองแดง 48
49 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60.50 ทองแดง 49
50 อนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86.75 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.75 เงิน 4
5 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.75 เงิน 4
6 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72.75 เงิน 6
7 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72.50 เงิน 7
8 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.38 เงิน 8
9 บางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 72.25 เงิน 9
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72 เงิน 10
11 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 71.38 เงิน 11
12 สุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 70.50 เงิน 12
13 อนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 70.38 เงิน 13
14 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 70.25 เงิน 14
15 โพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.63 ทองแดง 15
16 เขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 69.50 ทองแดง 16
17 นายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 69.13 ทองแดง 17
18 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.50 ทองแดง 18
19 วัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68 ทองแดง 19
20 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67.88 ทองแดง 20
21 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.25 ทองแดง 21
22 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67 ทองแดง 22
23 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.63 ทองแดง 23
24 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66.38 ทองแดง 24
25 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66.38 ทองแดง 24
26 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.38 ทองแดง 24
27 ศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66.25 ทองแดง 27
28 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 66 ทองแดง 28
29 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65.63 ทองแดง 29
30 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.88 ทองแดง 30
31 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.75 ทองแดง 31
32 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64.75 ทองแดง 31
33 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.50 ทองแดง 33
34 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.25 ทองแดง 34
35 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.50 ทองแดง 35
36 วัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63.50 ทองแดง 35
37 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63 ทองแดง 37
38 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.88 ทองแดง 38
39 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62.88 ทองแดง 38
40 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.88 ทองแดง 38
41 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.75 ทองแดง 41
42 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 42
43 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60.50 ทองแดง 43
44 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 57.38 เข้าร่วม 44
45 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 57.13 เข้าร่วม 45
46 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 56.75 เข้าร่วม 46
47 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 56.38 เข้าร่วม 47
48 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 55.50 เข้าร่วม 48
49 เซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 53.13 เข้าร่วม 49
50 แปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 52.50 เข้าร่วม 50


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 677
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.49 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 4
5 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85 ทอง 5
6 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 6
7 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82 ทอง 7
8 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง 7
9 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 7
10 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง 7
11 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.17 ทอง 11
12 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 12
13 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80 ทอง 12
14 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 12
15 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79 เงิน 15
16 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 15
17 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน 15
18 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 15
19 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 79 เงิน 15
20 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน 15
21 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.83 เงิน 21
22 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 22
23 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 22
24 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 78 เงิน 22
25 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78 เงิน 22
26 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 22
27 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78 เงิน 22
28 มัธยมวัดป่ามะไฟ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77 เงิน 28
29 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 28
30 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.33 เงิน 30
31 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76 เงิน 31
32 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 31
33 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 31
34 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.67 เงิน 34
35 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.17 เงิน 35
36 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 36
37 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 74 เงิน 36
38 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.17 เงิน 38
39 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73.17 เงิน 38
40 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.17 เงิน 38
41 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 70 เงิน 41
42 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69 ทองแดง 42
43 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 68.17 ทองแดง 43
44 พวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67.83 ทองแดง 44
45 ดาราจรัส สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67 ทองแดง 45
46 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 46
47 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66 ทองแดง 46
48 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65.50 ทองแดง 48
49 นิคมลำนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 57.50 เข้าร่วม 49
50 บ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 54.50 เข้าร่วม 50


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.80 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.40 ทอง 5
6 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.60 เงิน 6
7 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.20 เงิน 7
8 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.20 เงิน 8
9 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 9
10 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.40 เงิน 10
11 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75.20 เงิน 11
12 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73 เงิน 12
13 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 72.80 เงิน 13
14 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72.20 เงิน 14
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 71.80 เงิน 15
16 ชลประทานวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 71.60 เงิน 16
17 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.60 เงิน 16
18 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71.40 เงิน 18
19 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71.40 เงิน 18
20 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 71.40 เงิน 18
21 สิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71.40 เงิน 18
22 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 70.60 เงิน 22
23 บางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70.40 เงิน 23
24 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70.20 เงิน 24
25 วิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 69.80 ทองแดง 25
26 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 69.80 ทองแดง 25
27 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 69.60 ทองแดง 27
28 วัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 69 ทองแดง 28
29 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 68.80 ทองแดง 29
30 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.80 ทองแดง 29
31 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.60 ทองแดง 31
32 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67.80 ทองแดง 32
33 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67.60 ทองแดง 33
34 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.40 ทองแดง 34
35 ราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67.40 ทองแดง 34
36 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67.20 ทองแดง 36
37 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 37
38 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.40 ทองแดง 38
39 แปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 66.40 ทองแดง 38
40 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66.20 ทองแดง 40
41 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65.80 ทองแดง 41
42 หัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65.80 ทองแดง 41
43 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 64.60 ทองแดง 43
44 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 44
45 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.60 ทองแดง 45


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 78.75 เงิน 4
5 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.25 เงิน 5
6 สตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77.75 เงิน 6
7 พลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 77.50 เงิน 7
8 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.75 เงิน 8
9 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.75 เงิน 8
10 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76 เงิน 10
11 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.75 เงิน 11
12 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.50 เงิน 12
13 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74.75 เงิน 13
14 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74.50 เงิน 14
15 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74.25 เงิน 15
16 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.75 เงิน 16
17 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 72.75 เงิน 17
18 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72.50 เงิน 18
19 บ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.25 เงิน 19
20 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68.50 ทองแดง 20
21 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.50 ทองแดง 20
22 โยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.50 ทองแดง 20
23 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 23
24 นันทนวิทย์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67.75 ทองแดง 24
25 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 25
26 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66.75 ทองแดง 26
27 ทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66.75 ทองแดง 26
28 อยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66.75 ทองแดง 26
29 ห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66.50 ทองแดง 29
30 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.50 ทองแดง 30
31 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65.50 ทองแดง 30
32 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 32
33 ป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64.75 ทองแดง 33
34 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 64 ทองแดง 34
35 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64 ทองแดง 34
36 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.75 ทองแดง 36
37 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.75 ทองแดง 37
38 หนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62.75 ทองแดง 37
39 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 62.50 ทองแดง 39
40 หนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 61.75 ทองแดง 40
41 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 59 เข้าร่วม 41
42 วัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 59 เข้าร่วม 41
43 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.50 เข้าร่วม 43
44 ภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 58.25 เข้าร่วม 44
45 ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 57 เข้าร่วม 45
46 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 57 เข้าร่วม 45
47 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 56.75 เข้าร่วม 47
48 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 56.75 เข้าร่วม 47
49 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 56.25 เข้าร่วม 49
50 สุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 55 เข้าร่วม 50
51 วัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 51


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 678
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.20 ทอง 4
5 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82 ทอง 5
6 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 5
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.60 ทอง 7
8 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.80 เงิน 8
9 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78.60 เงิน 9
10 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.90 เงิน 10
11 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.60 เงิน 11
12 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.40 เงิน 12
13 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77.20 เงิน 13
14 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 14
15 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76.80 เงิน 15
16 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76.80 เงิน 15
17 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76 เงิน 17
18 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.60 เงิน 18
19 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.10 เงิน 19
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75 เงิน 20
21 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75 เงิน 20
22 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 20
23 ปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74.60 เงิน 23
24 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74.20 เงิน 24
25 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 25
26 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.80 เงิน 26
27 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.80 เงิน 26
28 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73.60 เงิน 28
29 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 73.60 เงิน 28
30 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.40 เงิน 30
31 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73 เงิน 31
32 ชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.40 เงิน 32
33 พลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.40 เงิน 32
34 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 72.20 เงิน 34
35 ศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.20 เงิน 35
36 นิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68.50 ทองแดง 36
37 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.40 ทองแดง 37
38 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68.40 ทองแดง 37
39 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.20 ทองแดง 39
40 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 40
41 วัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67.80 ทองแดง 41
42 สุธีวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.80 ทองแดง 41
43 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67.80 ทองแดง 41
44 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.60 ทองแดง 44
45 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.20 ทองแดง 45
46 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67.20 ทองแดง 45
47 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 66.80 ทองแดง 47
48 บางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 64 ทองแดง 48
49 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 60.60 ทองแดง 49


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90.20 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89.60 ทอง 5
6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.80 ทอง 6
7 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.80 ทอง 6
8 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87 ทอง 8
9 บางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86.60 ทอง 9
10 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 10
11 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.80 ทอง 11
12 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.60 ทอง 12
13 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82.20 ทอง 13
14 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง 14
15 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง 14
16 คลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.80 ทอง 16
17 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.20 ทอง 17
18 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.40 ทอง 18
19 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.20 ทอง 19
20 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 79.40 เงิน 20
21 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.60 เงิน 21
22 บ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77.60 เงิน 22
23 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77.60 เงิน 22
24 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.40 เงิน 24
25 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 25
26 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76.60 เงิน 26
27 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76.40 เงิน 27
28 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.80 เงิน 28
29 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75.20 เงิน 29
30 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 30
31 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 30
32 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.40 เงิน 32
33 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 74 เงิน 33
34 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.60 เงิน 34
35 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72.80 เงิน 35
36 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69.60 ทองแดง 36
37 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69.40 ทองแดง 37
38 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.40 ทองแดง 38
39 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67.80 ทองแดง 39
40 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67.60 ทองแดง 40
41 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 41
42 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.80 ทองแดง 42
43 บ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64.40 ทองแดง 43
44 ไตรราชวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 64.20 ทองแดง 44
45 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 63.60 ทองแดง 45
46 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.60 ทองแดง 45
47 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 60.20 ทองแดง 47
48 ตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 59.60 เข้าร่วม 48
49 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 47.20 เข้าร่วม 49


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.40 ทอง 4
5 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.20 ทอง 5
6 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.40 ทอง 6
7 ชลประทานวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88.20 ทอง 7
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.40 ทอง 8
9 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 9
10 สหวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.80 ทอง 10
11 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85.60 ทอง 11
12 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 12
13 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.40 ทอง 13
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.80 ทอง 14
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.40 ทอง 15
16 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.40 ทอง 16
17 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.20 ทอง 17
18 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.60 ทอง 18
19 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77.40 เงิน 19
20 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 20
21 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.40 เงิน 21
22 สายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 22
23 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71.40 เงิน 23
24 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 67.40 ทองแดง 24
25 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65.80 ทองแดง 25
26 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65.80 ทองแดง 25
27 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65.40 ทองแดง 27
28 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63.40 ทองแดง 28
29 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.80 ทองแดง 29
30 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 61.20 ทองแดง 30
31 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 61 ทองแดง 31
32 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 50.40 เข้าร่วม 32
33 อรุณวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 49.80 เข้าร่วม 33
34 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 48.40 เข้าร่วม 34
35 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 47 เข้าร่วม 35
36 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 45 เข้าร่วม 36
37 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 44.60 เข้าร่วม 37
38 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 43.40 เข้าร่วม 38
39 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 43.20 เข้าร่วม 39
40 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 42.80 เข้าร่วม 40
41 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 41.20 เข้าร่วม 41
42 เสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 38.80 เข้าร่วม 42
43 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 37.80 เข้าร่วม 43
44 หัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 35.40 เข้าร่วม 44
45 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 32.80 เข้าร่วม 45
46 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 31.40 เข้าร่วม 46
47 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 27.60 เข้าร่วม 47
48 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 26.80 เข้าร่วม 48
49 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 24.80 เข้าร่วม 49


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75.99 เงิน 4
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 73.66 เงิน 5
6 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72 เงิน 6
7 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.33 ทองแดง 7
8 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.34 ทองแดง 8
9 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61.34 ทองแดง 9
10 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 54 เข้าร่วม 10
11 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 53 เข้าร่วม 11
12 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 47.33 เข้าร่วม 12
13 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 46 เข้าร่วม 13
14 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 45.33 เข้าร่วม 14
15 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 43.33 เข้าร่วม 15
16 นายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 42.67 เข้าร่วม 16
17 บางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 42.33 เข้าร่วม 17
18 พันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 40 เข้าร่วม 18
19 บ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 39.32 เข้าร่วม 19
20 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 38.01 เข้าร่วม 20
21 หนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 37 เข้าร่วม 21
22 อรุณวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 37 เข้าร่วม 21
23 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 36.33 เข้าร่วม 23
24 ทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 34 เข้าร่วม 24
25 บางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 33.99 เข้าร่วม 25
26 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 33.33 เข้าร่วม 26
27 หนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 32.99 เข้าร่วม 27
28 ด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 32.66 เข้าร่วม 28
29 มัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 32.66 เข้าร่วม 28
30 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 32.33 เข้าร่วม 30
31 ไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 32.33 เข้าร่วม 30
32 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 32 เข้าร่วม 32
33 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 31.66 เข้าร่วม 33
34 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 31 เข้าร่วม 34
35 ยอแซฟอยุธยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 30.01 เข้าร่วม 35
36 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 29.01 เข้าร่วม 36
37 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 28.67 เข้าร่วม 37
38 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 28.67 เข้าร่วม 37
39 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 26.99 เข้าร่วม 39
40 มัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) - -
41 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.80 ทอง 4
5 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.20 ทอง 5
6 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.20 ทอง 5
7 ดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.40 ทอง 7
8 สมถวิล หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85.60 ทอง 8
9 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.40 ทอง 9
10 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.60 ทอง 10
11 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.20 ทอง 11
12 ดาราสมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.60 ทอง 12
13 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.40 ทอง 13
14 สำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.20 ทอง 14
15 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.60 ทอง 15
16 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.40 ทอง 16
17 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 17
18 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.20 เงิน 18
19 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 79 เงิน 19
20 อนุบาลแสงอรุณ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.40 เงิน 20
21 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 77.80 เงิน 21
22 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.40 เงิน 22
23 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.20 เงิน 23
24 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 24
25 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.80 เงิน 25
26 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76.60 เงิน 26
27 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน 27
28 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 27
29 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76 เงิน 27
30 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 27
31 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.60 เงิน 31
32 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 32
33 บางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.80 เงิน 33
34 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.60 เงิน 34
35 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.60 เงิน 34
36 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.80 เงิน 36
37 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72.60 เงิน 37
38 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 71.40 เงิน 38
39 สุภวิทย์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69.80 ทองแดง 39
40 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.20 ทองแดง 40
41 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 41
42 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67.60 ทองแดง 42
43 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67 ทองแดง 43
44 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63.80 ทองแดง 44
45 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.80 ทองแดง 45
46 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.40 ทองแดง 46
47 อุดมวิทยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62.40 ทองแดง 46
48 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 52.20 เข้าร่วม 48
49 สามัคคีวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 51.20 เข้าร่วม 49


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.40 ทอง 4
5 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 5
6 บางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.20 ทอง 6
7 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 7
8 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.80 ทอง 8
9 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.20 เงิน 9
10 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.80 เงิน 10
11 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.60 เงิน 11
12 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 72.60 เงิน 11
13 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 72.40 เงิน 13
14 อุดมศึกษา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72.40 เงิน 13
15 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72.20 เงิน 15
16 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.20 เงิน 15
17 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72 เงิน 17
18 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72 เงิน 17
19 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 71.80 เงิน 19
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71.80 เงิน 19
21 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71.40 เงิน 21
22 อยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 71.40 เงิน 21
23 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71 เงิน 23
24 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 71 เงิน 23
25 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70.40 เงิน 25
26 พวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 64.80 ทองแดง 26
27 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.20 ทองแดง 27
28 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64 ทองแดง 28
29 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63.80 ทองแดง 29
30 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.40 ทองแดง 30
31 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.40 ทองแดง 30
32 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 32
33 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63 ทองแดง 32
34 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63 ทองแดง 32
35 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 63 ทองแดง 32
36 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63 ทองแดง 32
37 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63 ทองแดง 32
38 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62.80 ทองแดง 38
39 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.80 ทองแดง 38
40 เขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.80 ทองแดง 38
41 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.60 ทองแดง 41
42 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.60 ทองแดง 41
43 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.40 ทองแดง 43
44 วัฒนานุศาสน์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62.20 ทองแดง 44
45 ศรีมโหสถ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.20 ทองแดง 44
46 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 61.80 ทองแดง 46
47 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.80 ทองแดง 46
48 สามพรานวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.60 ทองแดง 48
49 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 61.40 ทองแดง 49
50 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 61.20 ทองแดง 50
51 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.60 ทองแดง 51


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 91.08 ทอง 4
5 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.33 ทอง 6
7 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.17 ทอง 7
8 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87.65 ทอง 8
9 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.86 ทอง 9
10 สตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.77 ทอง 10
11 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.24 ทอง 11
12 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.44 ทอง 12
13 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.34 ทอง 13
14 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.98 ทอง 14
15 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.84 ทอง 15
16 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.65 ทอง 16
17 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.54 ทอง 17
18 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.49 ทอง 18
19 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.39 ทอง 19
20 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.91 ทอง 20
21 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80.73 ทอง 21
22 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.53 ทอง 22
23 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80.44 ทอง 23
24 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.30 ทอง 24
25 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.28 ทอง 25
26 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79.63 เงิน 26
27 บางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79.15 เงิน 27
28 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78.67 เงิน 28
29 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.55 เงิน 29
30 สตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78.52 เงิน 30
31 พัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.31 เงิน 31
32 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.20 เงิน 32
33 วัดสิงห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76.96 เงิน 33
34 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76.26 เงิน 34
35 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.19 เงิน 35
36 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.11 เงิน 36
37 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74.72 เงิน 37
38 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.23 เงิน 38
39 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.19 เงิน 39
40 ซับนกแก้ววิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.09 เงิน 40
41 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72.47 เงิน 41
42 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72.43 เงิน 42
43 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 72.40 เงิน 43
44 นักบุญเปโตร สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.20 เงิน 44
45 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70.98 เงิน 45
46 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.70 เงิน 46
47 บางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70.63 เงิน 47
48 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.32 ทองแดง 48
49 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66.88 ทองแดง 49
50 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.03 ทองแดง 50
51 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95.98 ทอง ชนะเลิศ
2 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 94.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 91.42 ทอง 4
5 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.40 ทอง 5
6 สารสาสน์วิเทศนครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88.83 ทอง 7
8 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.67 ทอง 8
9 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.79 ทอง 9
10 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87.66 ทอง 10
11 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.54 ทอง 11
12 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.11 ทอง 12
13 ประเสริฐสุข สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85.92 ทอง 13
14 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.97 ทอง 14
15 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.53 ทอง 15
16 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.06 ทอง 16
17 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง 17
18 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.93 ทอง 18
19 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.99 ทอง 19
20 พรพงษ์กุล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.55 ทอง 20
21 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.33 ทอง 21
22 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.28 ทอง 22
23 แก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.54 ทอง 23
24 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79.67 เงิน 24
25 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.53 เงิน 25
26 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79.24 เงิน 26
27 อรุณวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.01 เงิน 27
28 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.97 เงิน 28
29 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78.52 เงิน 29
30 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78.02 เงิน 30
31 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.70 เงิน 31
32 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.57 เงิน 32
33 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.14 เงิน 33
34 สตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.91 เงิน 34
35 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75.40 เงิน 35
36 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.95 เงิน 36
37 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.64 เงิน 37
38 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74.63 เงิน 38
39 พัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74.57 เงิน 39
40 บางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74.17 เงิน 40
41 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.45 เงิน 41
42 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.11 เงิน 42
43 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.78 เงิน 43
44 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71.13 เงิน 44
45 ดาราจรัส สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 70.18 เงิน 45
46 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 70 เงิน 46
47 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.75 ทองแดง 47
48 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.23 ทองแดง 48
49 สองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.04 ทองแดง 49
50 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.42 ทองแดง 50
51 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87.30 ทอง 4
5 บึงศรีราชาพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.20 ทอง 5
6 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 6
7 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.80 ทอง 7
8 บางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.60 ทอง 8
9 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82.20 ทอง 9
10 บ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง 10
11 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง 10
12 นิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.80 ทอง 12
13 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.50 ทอง 13
14 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.50 ทอง 13
15 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.20 ทอง 15
16 บางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 81 ทอง 16
17 ท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.80 ทอง 17
18 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.80 ทอง 17
19 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.80 ทอง 17
20 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.80 ทอง 17
21 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.50 ทอง 21
22 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80.40 ทอง 22
23 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.30 ทอง 23
24 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.20 ทอง 24
25 ประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.20 ทอง 24
26 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.20 ทอง 24
27 บ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.70 เงิน 27
28 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79.40 เงิน 28
29 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน 29
30 ชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79 เงิน 29
31 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 29
32 ศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78.90 เงิน 32
33 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.90 เงิน 32
34 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.80 เงิน 34
35 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.80 เงิน 34
36 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78.60 เงิน 36
37 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.40 เงิน 37
38 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78.40 เงิน 37
39 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.30 เงิน 39
40 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.20 เงิน 40
41 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.20 เงิน 40
42 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78.20 เงิน 40
43 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78 เงิน 43
44 วังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77.20 เงิน 44
45 อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.10 เงิน 45
46 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.80 เงิน 46
47 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.60 เงิน 47
48 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.40 เงิน 48
49 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76.20 เงิน 49
50 นวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76.20 เงิน 49
51 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.70 เงิน 51


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 624
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 95 ทอง 4
5 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง 5
6 บางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93 ทอง 6
7 วังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93 ทอง 6
8 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 93 ทอง 6
9 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92 ทอง 9
10 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง 10
11 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 10
12 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.50 ทอง 12
13 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 13
14 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 13
15 เทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 13
16 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89 ทอง 16
17 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89 ทอง 16
18 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89 ทอง 16
19 ราชประชานุเคราะห์49 สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89 ทอง 16
20 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง 16
21 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 21
22 ศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88 ทอง 21
23 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 21
24 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 24
25 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 25
26 ธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84 ทอง 26
27 มารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง 27
28 พานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.50 ทอง 28
29 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 29
30 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80.50 ทอง 30
31 ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.50 ทอง 30
32 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.50 ทอง 30
33 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80 ทอง 33
34 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80 ทอง 33
35 บางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80 ทอง 33
36 บ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 33
37 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80 ทอง 33
38 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80 ทอง 33
39 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 33
40 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80 ทอง 33
41 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 33
42 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 33
43 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80 ทอง 33
44 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 33
45 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 33
46 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 46
47 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 46
48 บ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73 เงิน 48
49 โคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69 ทองแดง 49
50 เซนต์โยเซฟระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62 ทองแดง 50


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 606
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 97.40 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.30 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92.20 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง 6
7 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.20 ทอง 7
8 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.80 ทอง 8
9 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 9
10 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88.40 ทอง 10
11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.80 ทอง 11
12 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87.40 ทอง 12
13 สัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.80 ทอง 13
14 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.40 ทอง 14
15 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 15
16 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.50 ทอง 16
17 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.80 ทอง 17
18 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.60 ทอง 18
19 ด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.60 ทอง 18
20 หนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.60 ทอง 18
21 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.40 ทอง 21
22 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.40 ทอง 21
23 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.40 ทอง 21
24 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.20 ทอง 24
25 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.20 ทอง 24
26 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.20 ทอง 24
27 หนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.20 ทอง 24
28 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83 ทอง 28
29 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83 ทอง 28
30 วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83 ทอง 28
31 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83 ทอง 28
32 มะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82.80 ทอง 32
33 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.80 ทอง 32
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.80 ทอง 32
35 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.80 ทอง 32
36 ท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82.60 ทอง 36
37 บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.60 ทอง 36
38 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82.60 ทอง 36
39 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.40 ทอง 39
40 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.40 ทอง 39
41 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82.20 ทอง 41
42 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.20 ทอง 41
43 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81 ทอง 43
44 วัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.60 ทอง 44
45 บางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80.40 ทอง 45
46 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.40 ทอง 45
47 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80.40 ทอง 45
48 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.40 ทอง 45
49 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.20 ทอง 49
50 วังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.20 ทอง 49
51 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 51


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95.10 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92.80 ทอง 4
5 ปากกรานพิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 92.40 ทอง 5
6 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 91.70 ทอง 6
7 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.60 ทอง 7
8 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.50 ทอง 8
9 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 91.40 ทอง 9
10 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 91.20 ทอง 10
11 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.20 ทอง 10
12 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.30 ทอง 12
13 วังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90.20 ทอง 13
14 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90.20 ทอง 13
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 15
16 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.70 ทอง 16
17 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.60 ทอง 17
18 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.50 ทอง 18
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89.50 ทอง 18
20 ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง 20
21 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.80 ทอง 21
22 ทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88.60 ทอง 22
23 นิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.60 ทอง 22
24 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.60 ทอง 22
25 ท้ายหาด สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88.20 ทอง 25
26 บ้านแป้งวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88 ทอง 26
27 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 26
28 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 26
29 มัธยมท่าแคลง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87.80 ทอง 29
30 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87.70 ทอง 30
31 ธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.60 ทอง 31
32 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.20 ทอง 32
33 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87 ทอง 33
34 เขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.60 ทอง 34
35 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.40 ทอง 35
36 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.40 ทอง 35
37 บ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.30 ทอง 37
38 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86.30 ทอง 37
39 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.20 ทอง 39
40 วังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.20 ทอง 39
41 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.80 ทอง 41
42 อุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85.40 ทอง 42
43 ชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85.10 ทอง 43
44 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85 ทอง 44
45 สายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 44
46 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.50 ทอง 46
47 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.30 ทอง 47
48 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.40 ทอง 48
49 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.20 ทอง 49
50 เมืองนครนายก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82 ทอง 50
51 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.70 ทอง 51


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางบาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 4
5 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4
6 หัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4
7 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 7
8 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 8
9 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 8
10 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 10
11 บ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69 ทองแดง 11
12 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 68 ทองแดง 12
13 ชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 12
14 ชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68 ทองแดง 12
15 ธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 12
16 บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 12
17 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 12
18 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 12
19 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 12
20 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 12
21 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68 ทองแดง 12
22 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68 ทองแดง 12
23 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 12
24 ชุมชนป้อมเพชร สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 67 ทองแดง 24
25 ปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67 ทองแดง 24
26 พลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67 ทองแดง 24
27 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67 ทองแดง 24
28 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67 ทองแดง 24
29 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 24
30 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 24
31 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 24
32 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67 ทองแดง 24
33 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67 ทองแดง 24
34 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67 ทองแดง 24
35 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66 ทองแดง 35
36 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 35
37 มัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 35
38 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66 ทองแดง 35
39 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66 ทองแดง 35
40 ห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66 ทองแดง 35
41 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66 ทองแดง 35
42 เพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66 ทองแดง 35
43 แก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 35
44 วังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64 ทองแดง 44
45 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 59 เข้าร่วม 45
46 วัดสิงห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 59 เข้าร่วม 45


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89 ทอง 4
5 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 5
6 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง 6
7 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 7
8 ปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 8
9 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84 ทอง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84 ทอง 9
11 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 9
12 หัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84 ทอง 9
13 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง 13
14 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83 ทอง 13
15 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง 13
16 เพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง 13
17 บางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 17
18 บ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82 ทอง 17
19 วัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82 ทอง 17
20 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 17
21 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง 17
22 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 17
23 ธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81 ทอง 23
24 วังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81 ทอง 23
25 ศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 23
26 สมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81 ทอง 23
27 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง 23
28 เมืองนครนายก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81 ทอง 23
29 บ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 29
30 บ้านแป้งวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78 เงิน 29
31 ชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76 เงิน 31
32 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 31
33 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76 เงิน 31
34 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74 เงิน 34
35 บ้านคาวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 34
36 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74 เงิน 34
37 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74 เงิน 34
38 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74 เงิน 34
39 แก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74 เงิน 34
40 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72 เงิน 40
41 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67 ทองแดง 41
42 ผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 67 ทองแดง 41
43 อนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 41
44 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66 ทองแดง 44
45 ดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 45
46 กบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหลวง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94.80 ทอง 4
5 ปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.80 ทอง 5
6 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92.80 ทอง 6
7 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.20 ทอง 7
8 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92.10 ทอง 8
9 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.50 ทอง 9
10 ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 91 ทอง 10
11 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90.80 ทอง 11
12 เบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90.50 ทอง 12
13 บางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90.20 ทอง 13
14 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.80 ทอง 14
15 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.70 ทอง 15
16 ชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.40 ทอง 16
17 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84 ทอง 17
18 ท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.80 ทอง 18
19 มัธยมวัดด่านสำโรง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.70 ทอง 19
20 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.60 ทอง 20
21 ระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.10 ทอง 21
22 ทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.70 ทอง 22
23 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.80 ทอง 23
24 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.80 ทอง 23
25 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.20 ทอง 25
26 บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.70 เงิน 26
27 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 79.60 เงิน 27
28 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78 เงิน 28
29 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.70 เงิน 29
30 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74 เงิน 30
31 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72.40 เงิน 31
32 เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71.20 เงิน 32
33 เมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 69.20 ทองแดง 33
34 ทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68.40 ทองแดง 34
35 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68.40 ทองแดง 34
36 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67.80 ทองแดง 36
37 บ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61.90 ทองแดง 37
38 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) - -
39 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.20 ทอง ชนะเลิศ
2 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.60 ทอง 4
5 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.80 ทอง 5
6 วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.80 ทอง 5
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.80 ทอง 5
8 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.40 ทอง 8
9 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.40 ทอง 8
10 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83 ทอง 10
11 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.80 ทอง 11
12 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82.60 ทอง 12
13 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.60 ทอง 12
14 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.60 ทอง 12
15 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.40 ทอง 15
16 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82 ทอง 16
17 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.80 ทอง 17
18 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.40 ทอง 18
19 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.40 ทอง 18
20 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81.20 ทอง 20
21 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.80 ทอง 21
22 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.40 ทอง 22
23 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.40 ทอง 22
24 วิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80.20 ทอง 24
25 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 25
26 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79.80 เงิน 26
27 หนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.80 เงิน 26
28 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.60 เงิน 28
29 เทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.60 เงิน 28
30 ศรีมโหสถ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79.40 เงิน 30
31 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79 เงิน 31
32 บ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.60 เงิน 32
33 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.20 เงิน 33
34 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 34
35 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76.60 เงิน 35
36 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76.40 เงิน 36
37 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.20 เงิน 37
38 สุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 38
39 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.60 เงิน 39
40 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.20 เงิน 40
41 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75 เงิน 41
42 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74.60 เงิน 42
43 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74.20 เงิน 43
44 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73.60 เงิน 44
45 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 72.80 เงิน 45
46 ชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72.60 เงิน 46
47 บางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 47
48 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67.20 ทองแดง 48
49 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.60 ทองแดง 49
50 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61.40 ทองแดง 50
51 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 53.20 เข้าร่วม 51


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 96.60 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90.60 ทอง 4
5 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90.20 ทอง 5
6 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89.80 ทอง 7
8 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88.80 ทอง 8
9 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.60 ทอง 9
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88.20 ทอง 10
11 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 11
12 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.80 ทอง 12
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.80 ทอง 12
14 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.60 ทอง 14
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.40 ทอง 15
16 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82.60 ทอง 16
17 ตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.40 ทอง 17
18 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.80 ทอง 18
19 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.40 ทอง 19
20 สารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.40 ทอง 19
21 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.20 ทอง 21
22 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.20 ทอง 21
23 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.60 ทอง 23
24 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.40 ทอง 24
25 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80.20 ทอง 25
26 บ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.40 เงิน 26
27 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.80 เงิน 27
28 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.60 เงิน 28
29 วัดสิงห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.80 เงิน 29
30 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.60 เงิน 30
31 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.20 เงิน 31
32 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.40 เงิน 32
33 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.40 เงิน 32
34 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.20 เงิน 34
35 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.40 เงิน 35
36 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 73.20 เงิน 36
37 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73.20 เงิน 36
38 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.20 เงิน 36
39 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 39
40 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72.40 เงิน 40
41 เทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 41
42 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71.60 เงิน 42
43 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71.40 เงิน 43
44 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71.40 เงิน 43
45 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 70.60 เงิน 45
46 ธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70 เงิน 46
47 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69.20 ทองแดง 47
48 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 48
49 ท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 60.40 ทองแดง 49
50 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) - -