สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ได้  147  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 210 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2] ได้  145  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4] ได้  140  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 209 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3] ได้  133  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1] ได้  125  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1] ได้  116  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2] ได้  115  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 198 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1] ได้  114  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1] ได้  106  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1] ได้  105  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 190 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1] ได้  105  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3] ได้  105  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 178 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2] ได้  102  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 190 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1] ได้  99  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2] ได้  97  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1] ได้  97  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 176 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1] ได้  96  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 165 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2] ได้  93  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 175 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1] ได้  92  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1] ได้  91  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 168 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2] ได้  89  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 167 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1] ได้  88  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1] ได้  87  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 176 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1] ได้  84  เหรียญทอง  69  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1] ได้  80  เหรียญทอง  74  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1] ได้  80  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 174 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1] ได้  80  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1] ได้  77  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 178 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1] ได้  75  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 158 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3] ได้  75  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 145 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2] ได้  73  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 179 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2] ได้  73  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   42  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2] ได้  73  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 161 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2] ได้  72  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 159 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2] ได้  70  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1] ได้  70  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 163 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2] ได้  68  เหรียญทอง  73  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 175 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2] ได้  68  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 151 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1] ได้  68  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 151 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1] ได้  65  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 161 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2] ได้  59  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 146 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1] ได้  59  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 146 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1] ได้  55  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   42  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 150 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2] ได้  55  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 140 เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1] ได้  55  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   45  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 143 เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2] ได้  54  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 133 เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2] ได้  49  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2] ได้  47  เหรียญทอง  44  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2] ได้  45  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 132 เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3] ได้  44  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4] ได้  39  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 106 เหรียญ