สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  27  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 54  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 147  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 210  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 34  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 145  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 140  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 209  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 34  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 125  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 197  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 114  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 186  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 96  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 165  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 178  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 88  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 198  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 190  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 102  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 190  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 93  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 175  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 176  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 87  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 63  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 176  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 116  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 69  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 184  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 70  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 163  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 70  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 171  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 75  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 145  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 92  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 106  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 187  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 174  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 73  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 161  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 77  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 178  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 68  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 151  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 73  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 42  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 54  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 133  เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 47  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 119  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 68  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 151  เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 91  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 168  เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 75  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 158  เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 99  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 187  เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 89  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 167  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 59  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 146  เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 55  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 42  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 150  เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 73  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 179  เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 55  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 140  เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 68  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 73  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 175  เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 163  เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 59  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 146  เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 49  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 131  เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 65  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 161  เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 45  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 132  เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 74  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 55  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 45  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 143  เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 72  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 159  เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 39  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 106  เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 0  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 44  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 119  เหรียญ