ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 27 13 9 49 135 35 24 14 194
2 สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2] 14 11 4 29 133 39 26 9 198
3 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4] 11 9 4 24 127 42 23 12 192
4 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1] 10 9 12 31 117 52 17 12 186
5 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1] 9 7 8 24 108 49 20 16 177
6 สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1] 9 7 7 23 95 47 19 13 161
7 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3] 9 7 4 20 104 50 23 16 177
8 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1] 8 8 6 22 104 55 25 20 184
9 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3] 8 6 7 21 120 45 21 13 186
10 สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2] 7 11 7 25 104 57 23 10 184
11 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2] 6 5 9 20 96 58 26 20 180
12 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1] 6 5 3 14 78 62 25 18 165
13 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2] 6 4 6 16 93 52 29 15 174
14 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1] 5 5 7 17 97 51 28 14 176
15 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2] 5 5 6 16 89 62 21 15 172
16 สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1] 5 3 12 20 87 63 26 17 176
17 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1] 4 8 4 16 105 52 24 14 181
18 สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1] 4 3 2 9 81 68 31 16 180
19 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2] 4 0 1 5 65 60 34 20 159
20 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1] 3 10 10 23 108 53 28 6 189
21 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1] 3 6 4 13 102 49 29 12 180
22 สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1] 3 5 5 13 78 66 26 20 170
23 สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2] 3 5 2 10 70 52 34 23 156
24 สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1] 3 3 2 8 68 47 35 21 150
25 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2] 3 0 3 6 68 56 27 19 151
26 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3] 2 8 3 13 72 49 18 28 139
27 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1] 2 6 2 10 91 48 29 20 168
28 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1] 2 5 0 7 70 53 28 24 151
29 สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1] 2 4 6 12 85 55 25 22 165
30 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2] 2 4 4 10 89 49 29 15 167
31 สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1] 2 3 10 15 97 59 26 15 182
32 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2] 2 2 2 6 56 60 26 36 142
33 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1] 2 2 2 6 54 53 39 17 146
34 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1] 2 1 6 9 70 64 34 20 168
35 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2] 2 1 2 5 67 60 42 24 169
36 สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2] 2 1 2 5 47 43 33 22 123
37 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2] 2 1 0 3 44 40 27 19 111
38 สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2] 2 0 1 3 53 45 38 22 136
39 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2] 1 4 1 6 62 67 34 23 163
40 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1] 1 3 4 8 78 55 26 18 159
41 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1] 1 3 2 6 58 53 34 19 145
42 สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2] 1 3 0 4 48 48 34 21 130
43 สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1] 1 1 2 4 61 62 28 20 151
44 สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2] 1 1 2 4 45 57 30 22 132
45 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1] 1 1 1 3 63 56 32 22 151
46 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2] 1 1 0 2 65 64 39 24 168
47 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1] 0 2 3 5 76 70 25 18 171
48 สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1] 0 1 1 2 54 41 45 17 140
49 สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2] 0 0 3 3 69 53 28 17 150
50 สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4] 0 0 2 2 39 39 28 22 106
51 สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3] 0 0 0 0 43 45 30 23 118
รวม 209 213 205 627 4,088 2,710 1,451 935 8,249