สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1528 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 7 22 12
2 1531 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 11 37 16
3 1533 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 88 224 143
4 1534 โรงเรียนพานทอง 31 122 54
5 1535 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 18 39 26
6 1539 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 2 40 8
7 1540 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 3 7 5
8 1530 โรงเรียนนันทนวิทย์ 3 8 4
9 1532 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 2 4 3
10 1536 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 6 12 9
11 1529 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 7 32 11
12 1537 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 7 35 11
13 1538 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 7 30 11
รวม 192 612 313
925

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]