สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1861 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 8 31 11
2 1862 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 1 1 1
3 1865 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 1 2 2
4 1866 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 70 215 110
5 1868 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 28 63 45
6 1869 โรงเรียนสนามชัยเขต 34 130 62
7 1871 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 4 18 5
8 1872 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 12 33 21
9 1873 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 3 8 5
10 1864 โรงเรียนดาราจรัส 2 5 4
11 1867 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 12 40 23
12 1870 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 4 13 7
13 1863 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 8 58 18
รวม 187 617 314
931

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]