สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1845 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1 3 2
2 1846 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 4 8 6
3 1847 โรงเรียนดัดดรุณี 40 164 85
4 1848 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 9 35 17
5 1849 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 10 29 17
6 1850 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 9 24 17
7 1852 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 30 86 51
8 1853 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 2 2 2
9 1856 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 3 11 6
10 1857 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 65 187 109
11 1858 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 14 85 22
12 1859 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1 6 3
13 1860 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 1 3 2
14 1851 โรงเรียนมารดานฤมล 6 13 9
15 1854 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 2 6 4
16 1855 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2 10 5
รวม 199 672 357
1029

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]