สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1759 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 3 13 6
2 1760 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 9 22 16
3 1761 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 2 2 2
4 1762 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 1 1 1
5 1765 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 16 68 33
6 1766 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 72 249 133
7 1767 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 2 21 3
8 1768 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 65 175 97
9 1770 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1 6 2
10 1771 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 15 40 24
11 1772 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 2 2 2
12 1773 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 6 11 9
13 1774 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 2 6 4
14 1763 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 2 2 2
15 1764 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 2 40 5
16 1769 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 2 2 2
รวม 202 660 341
1001

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]