สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1585 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 27 85 51
2 1586 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 4 5 5
3 1587 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 23 55 36
4 1588 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 3 16 7
5 1589 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 7 19 10
6 1590 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 5 13 9
7 1591 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 9 21 15
8 1594 โรงเรียนสอยดาววิทยา 34 121 60
9 1595 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 8 19 13
10 1596 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 2 14 6
11 1598 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 9 43 15
12 1599 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 16 32 25
13 1593 โรงเรียนศรีหฤทัย 6 16 6
14 1597 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 2 7 4
15 1592 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1 2 2
รวม 156 468 264
732

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]