สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1572 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 17 34 27
2 1573 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 3 9 5
3 1575 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 4 10 7
4 1576 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 2 5 4
5 1579 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 38 103 60
6 1581 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 1 2 2
7 1582 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 76 199 130
8 1583 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 11 68 19
9 1584 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 12 36 20
10 1571 โรงเรียนตังเอ็ง 2 4 4
11 1574 โรงเรียนบุญสมวิทยา 1 3 2
12 1577 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 1 2 2
13 1578 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 2 6 4
14 1580 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 9 30 9
รวม 179 511 295
806

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]