สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2109 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 17 47 28
2 2110 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 8 43 18
3 2111 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 36 97 57
4 2112 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 43 95 68
5 2113 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 8 14 12
6 2114 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 4 23 8
7 2115 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 7 15 13
8 2116 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 29 82 49
9 2117 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 24 49 34
รวม 176 465 287
752

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]