สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2095 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 3 6 5
2 2084 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 25 38 32
3 2085 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 47 143 75
4 2086 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 5 21 11
5 2087 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 26 76 43
6 2088 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 5 12 9
7 2089 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 11 34 21
8 2090 โรงเรียนสงวนหญิง 56 183 95
9 2091 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 2 20 6
10 2092 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 5 10 8
11 2093 โรงเรียนสหวิทย์ 2 3 2
12 2094 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 2 8 3
รวม 189 554 310
864

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]