สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1750 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 9 94 17
2 1751 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 8 31 17
3 1752 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 29 95 54
4 1753 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 36 141 69
5 1754 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 3 4 4
6 1755 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 5 6 5
7 1756 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 35 99 58
8 1757 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1 8 1
9 1758 โรงเรียนแก่งคอย 72 240 131
รวม 198 718 356
1074

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]