สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1738 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 2 24 4
2 1739 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 12 68 22
3 1740 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 3 3 3
4 1741 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 63 154 93
5 1742 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 17 44 30
6 1744 โรงเรียนสุธีวิทยา 12 46 23
7 1745 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 5 11 8
8 1746 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1 3 2
9 1747 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 29 111 49
10 1748 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 42 174 79
11 1749 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 9 25 14
12 1743 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 5 19 9
รวม 200 682 336
1018

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]