สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1953 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 12 34 21
2 1955 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 9 11 10
3 1956 โรงเรียนตาพระยา 23 64 36
4 1957 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 12 74 31
5 1958 โรงเรียนทัพราชวิทยา 21 60 35
6 1961 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 7 25 13
7 1964 โรงเรียนอรัญประเทศ 24 93 43
8 1959 โรงเรียนพรพงษ์กุล 4 8 5
9 1960 โรงเรียนพวงคราม 13 34 22
10 1963 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 17 31 19
11 1954 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 6 14 11
12 1962 โรงเรียนวัฒนานคร 19 79 37
รวม 167 527 283
810

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]