สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1941 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 19 53 30
2 1942 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 6 16 9
3 1944 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 45 124 75
4 1945 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 11 50 22
5 1946 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 16 35 25
6 1947 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 6 11 9
7 1948 โรงเรียนสระแก้ว 57 150 96
8 1950 โรงเรียนสุภวิทย์ 1 2 2
9 1943 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 11 48 24
10 1949 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 2 11 2
11 1951 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 5 6 6
12 1952 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 5 10 6
รวม 184 516 306
822

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]