สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1495 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 2 3 3
2 1488 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 17 50 29
3 1493 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 2 8 4
4 1494 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 10 11 10
5 1496 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 3 5 5
6 1497 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 37 125 64
7 1498 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 48 168 82
8 1499 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 3 6 5
9 1502 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1 8 2
10 1506 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 8 24 16
11 1507 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 13 49 23
12 1489 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 6 11 7
13 1491 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 4 10 7
14 1492 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 2 5 4
15 1500 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 3 8 3
16 1501 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 4 82 20
17 1503 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1 10 2
18 1504 โรงเรียนอันนาลัย 2 6 2
19 1505 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 3 3
20 1490 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 3 7 5
21 1508 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 10 12 11
รวม 182 611 307
918

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]