สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1480 โรงเรียนถาวรานุกูล 45 135 76
2 1481 โรงเรียนท้ายหาด 8 25 14
3 1482 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 3 3 3
4 1483 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 72 182 108
5 1484 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 2 5 4
6 1485 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 28 89 36
7 1486 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 3 9 6
8 1487 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 4 8 6
9 1479 โรงเรียนดรุณานุกูล 3 3 3
รวม 168 459 256
715

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]