สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1353 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 12 51 22
2 1354 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 16 43 28
3 1355 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 24 153 61
4 1356 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 30 68 49
5 1357 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 5 9 7
6 1358 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 23 94 48
7 1359 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 62 199 102
8 1360 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 2 43 10
9 1363 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 3 5 4
10 1364 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 2 14 6
11 1352 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 3 3 3
12 1361 โรงเรียนสาธิตบางนา 4 16 8
13 1362 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 5 5 5
รวม 191 703 353
1056

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]