สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1875 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 15 40 26
2 1876 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 4 8 6
3 1878 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 10 30 18
4 1879 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 4 54 7
5 1880 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 4 3
6 1881 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11 42 22
7 1882 โรงเรียนวัดทรงธรรม 13 112 38
8 1883 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 11 99 35
9 1884 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 25 59 36
10 1885 โรงเรียนสมุทรปราการ 34 104 63
11 1886 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 1 8 1
12 1888 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 2 8 4
13 1895 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 21 49 34
14 1896 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 16 59 33
15 1874 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 2 2 2
16 1877 โรงเรียนป้วยฮั้ว 1 1 1
17 1887 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 1 27 1
18 1889 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 11 8
19 1890 โรงเรียนอาษาวิทยา 1 3 2
20 1891 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 3 14 5
21 1892 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 1 1 1
22 1893 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 8 8 8
23 1894 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 3 3 3
24 1897 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 3 5 3
25 1898 โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 1 1 1
รวม 200 752 361
1113

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]