สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1815 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 2 5 4
2 1816 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1 2 2
3 1811 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 18 85 37
4 1812 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 58 287 120
5 1813 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 10 19 15
6 1817 โรงเรียนพัฒนานิคม 33 94 47
7 1818 โรงเรียนยางรากวิทยา 9 24 14
8 1820 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 7 50 16
9 1821 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 8 12 11
10 1825 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 12 30 20
11 1827 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 8 27 16
12 1828 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 5 43 10
13 1829 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 7 14 11
14 1814 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 3 3 3
15 1822 โรงเรียนสร้างพัฒนา 1 1 1
16 1823 โรงเรียนสัตยาไส 2 4 2
17 1824 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 2 2
18 1826 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 17 34 20
19 1819 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 2 23 8
รวม 204 759 359
1118

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]