สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1792 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 22 112 41
2 1793 โรงเรียนดงตาลวิทยา 5 6 6
3 1794 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1 5 2
4 1795 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 2 6 4
5 1796 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 4 12 8
6 1797 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 26 79 45
7 1798 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 10 39 22
8 1799 โรงเรียนปิยะบุตร์ 7 41 20
9 1800 โรงเรียนพระนารายณ์ 30 120 60
10 1802 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 39 184 79
11 1808 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 4 5 5
12 1809 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 8 39 16
13 1810 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 10 16 12
14 1791 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 3 8 5
15 1801 โรงเรียนพระวรสาร 2 2 2
16 1803 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 2 4 3
17 1804 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 15 34 18
18 1806 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 3 9 5
19 1807 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 6 14 10
20 1805 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 1 1
รวม 200 736 364
1100

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]