สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2024 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 4 11 8
2 2026 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 2 4 3
3 2029 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 16 110 40
4 2030 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 10 15 14
5 2031 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 5 19 10
6 2033 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 50 120 69
7 2035 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 16 72 30
8 2037 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 5 7 7
9 2038 โรงเรียนหนองโพวิทยา 2 4 3
10 2040 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1 3 2
11 2043 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 43 98 65
12 2025 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1 6 3
13 2027 โรงเรียนธีรศาสตร์ 8 21 12
14 2028 โรงเรียนนารีวุฒิ 4 8 6
15 2032 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1
16 2034 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 9 41 18
17 2036 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 6 21 11
18 2039 โรงเรียนฮกเฮง 1 5 2
19 2041 โรงเรียนเทพวิทยา 1 1 1
20 2042 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1 1 1
รวม 186 568 306
874

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]