สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1631 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 7 20 12
2 1632 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 38 109 67
3 1633 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 15 67 32
4 1634 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 20 55 31
5 1635 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 9 21 15
6 1636 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 4 13 6
7 1637 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 7 14 10
8 1638 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 71 281 135
รวม 171 580 308
888

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]